Bash Shell

Bash Shell เป็น Linux shell ยอดนิยมที่ติดมากับ Ubuntu Server โดยเราต้องทำงานผ่าน bash ในการสั่งงาน ubuntu server เพราะมันไม่มี GUI ให้ใช้นั่นเอง

การปรับแต่งหน้าตา VSCode ให้ใช้ง่ายขึ้น

หากคุณต้องใช้งานโปรแกรม VSCode ตลอดเวลา การปรับแต่งหน้าตา หรือสีสันของ VSCode ให้เหมาะสมก็จะช่วยให้คุณทำงานเขียนโปรแกรมได้ดีขึ้น

เรื่องของคน Gen-X

อดีต.. แต่ก่อน อินเทอร์เน็ตยังไม่เก่ง ความรู้ต่างๆส่วนใหญ่จะฝังอยู่ในสมองของคนทำงาน ยิ่งอายุมาก ทำงานหลายปี ความรู้ยิ่งสั่งสมไว้เยอะ เด็กๆทำงานไม่เป็นก็ต้องคอยเรียนรู้จากหัวหน้า เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ คนที่ทำงานมานานๆ (ผู้อาวุโส) จึงเป็นที่เคารพนับถือของคนรุ่นใหม่เพราะถือว่าเป็นคนมีประสบการณ์มากกว่า มีความรู้มากกว่า โดยเฉพาะการทำงานในองค์กร คนที่อยู่ในองค์กรมานานกว่าถึงได้รับการยกย่องเชิดชูจากบริษัทมากกว่าเด็กใหม่ๆ