การนำกฎ 80/20 (Pareto Principle) ไปใช้ในการทำงานจริง

กฎ 80/20 หรือที่รู้จักกันในนามหลักการของพาเรโตนั้น ถือเป็นแนวคิดการทำงานที่สำคัญที่ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งด้วยหลักคิดง่ายๆ ไม่ต้องใช้เครื่องคำนวน หรือการเก็บสถิติอะไรให้ซับซ้อน ก็สามารถทำงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียว

80/20 Rule

กฎ 80/20 กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ป้อน หรือ สิ่งที่ทำ หรือสิ่งที่ใส่เข้าไป 20% จะทำให้เกิดผลลัพธ์ออกมา 80% เช่น

  • 80% ของรายได้ เกิดจากลูกค้าจำนวน 20%
  • 80% ของปัญหาของลูกค้า เกิดจากลูกค้าจำนวน 20%

หรือ

  • 20% ของลูกจ้าง ทำให้เกิดวันลาคิดเป็น 80% ของจำนวนวันลาของทั้งบริษัท

เป็นต้น

กฎ 80/20 นำไปใช้ในการทำงานจริง (หรือชีวิตจริง) อย่างไรได้บ้าง

  1. สามารถนำไปจัดลำดับความสำคัญในการทำงานตาม “To Do” List โดยเลือกทำ 20% ของงานที่สำคัญที่จะส่งผลในวงกว้างกับผลของงาน 80% ก่อน (พูดง่ายๆก็คืออย่าเพิ่งไปเสียเวลาทำงานที่ไม่สำคัญในตอนแรก)
  2. เลือกดูแลลูกค้าจำนวน 20% ที่ส่งผลต่อยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัท (80%)
  3. เลือกแก้สาเหตุ 20% ที่ทำให้เกิดปัญหาส่วนใหญ่ (80%)
  4. เลือก fix bug 20% จาก bug ที่ถูกรายงานมามากที่สุด จะส่งผลให้ error ของโปรแกรมส่วนใหญ่ (80%) ถูกแก้ไขไป
  5. 80% ของมูลค่าสินค้าในสต๊อก จะเกิดจากจำนวนรายการของเพียง 20%
  6. ฯลฯ

 

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *