การประมาณความหนาแน่นของจราจรก่อนออกเดินทางของ Google Maps

Last modified date

Comments: 0

Google Maps ได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่นี้มาไม่นาน โดยโปรแกรมจะสามารถประมาณการให้ได้ว่า หากเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่เรากำหนดในเวลาปัจจุบัน จะมีการจราจรหนาแน่นมากน้อยขนาดใด โดยเมื่อคุณกำหนดที่หมายปลายทางเรียบร้อย ดังรูปด้านล่าง ให้แตะที่ Route Info

จากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงกราฟในช่วงเวลาต่างๆ แล้วประมาณการความหนาแน่นของจราจรให้ เพื่อให้เราเลือกได้ว่าจะออกเดินทางเลย หรือควรรออีกสักพักค่อยเดินทาง โดยแบ่งเป็นสี เช่น แดง,เขียว,เหลือง เป็นต้น

ฟีเจอร์นี้คงเป็นที่ถูกใจของคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนแน่ๆครับ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment