การส่งลิงก์ Youtube ที่ระบุเวลาเริ่มเล่น

การส่งลิงก์ Youtube ให้คนอื่นดูนั้น ถ้าเราทำการ copy link หรือแชร์ไปเฉยๆ ตัววิดีโอเองก็จะเริ่มเล่นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวิดีโอ แต่หากเราต้องการให้วิดีโอเริ่มเล่นช่วงเวลาที่เรากำหนด ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ครับ

  1. เปิดวิดีโอ Youtube ที่ต้องการ
  2. เลื่อนวิดีโอไปยังจุดของเวลาที่เราต้องการส่งให้คนอื่นดู
  3. คลิกขวาที่วิดีโอ แล้วเลือก Copy video URL at current time

เพียงเท่านี้ วิดีโอที่คุณส่งให้คนอื่น ผู้รับเมื่อเปิดดูวิดีโอก็จะเริ่มเล่นตั้งแต่ช่วงวินาทีที่คุณกำหนดไว้อย่างอัตโนมัติ

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *