การออกจาก Maintenance Mode ของ WordPress

บางครั้ง อาจเกิดปัญหาในการ update Plugins หรือ Themes ของ WordPress ทำให้เว็บเราค้างอยู่ที่หน้าจอ Maintenance Mode

วิธีแก้ไข

  1. ให้เข้าไปที่โฟวเดอร์บน Server ของ WordPress ด้วย cPanel หรือใช้ FTP ก็ได้
  2. หาไฟล์ที่ชื่อว่า .maintenance แล้วทำการลบทิ้ง (หากใครไม่มั่นใจก็สามารถใช้วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้ไปเป็นอย่างอื่นชั่วคราวก่อนก็ได้ครับ ถ้าทุกอย่างไม่มีปัญหาค่อยลบไฟล์นี้ทิ้ง)
  3. เปิดเข้าเว็บ WordPress อีกครั้ง หลังจากนั้นถ้าการ Update ยังไม่สมบูรณ์ WordPress จะแจ้งให้เราทำการ Update อีกครั้ง

 

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *