การออกจาก Maintenance Mode ของ WordPress

Last modified date

Comments: 0

บางครั้ง อาจเกิดปัญหาในการ update Plugins หรือ Themes ของ WordPress ทำให้เว็บเราค้างอยู่ที่หน้าจอ Maintenance Mode

วิธีแก้ไข

  1. ให้เข้าไปที่โฟวเดอร์บน Server ของ WordPress ด้วย cPanel หรือใช้ FTP ก็ได้
  2. หาไฟล์ที่ชื่อว่า .maintenance แล้วทำการลบทิ้ง (หากใครไม่มั่นใจก็สามารถใช้วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้ไปเป็นอย่างอื่นชั่วคราวก่อนก็ได้ครับ ถ้าทุกอย่างไม่มีปัญหาค่อยลบไฟล์นี้ทิ้ง)
  3. เปิดเข้าเว็บ WordPress อีกครั้ง หลังจากนั้นถ้าการ Update ยังไม่สมบูรณ์ WordPress จะแจ้งให้เราทำการ Update อีกครั้ง

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment