การเชื่อมต่อกับ Nextcloud server ด้วย WebDAV

Last modified date

Comments: 0

ใน Ubuntu 16.04 สามารถทำได้ดังนี้

ไปที่ Nautilus เลือกเมนู File > Connect to Server

จากนั้นให้ใส่ค่านี้ลงไป

davs://nextcloud.your-domain.com/remote.php/dav/files/nextcloud-username

แก้ไขข้อมูลส่วนสีแดงให้เป็นค่าของคุณเอง

จากนั้นจะมีหน้าจอให้ใส่ username และ password ของ Nextcloud

เป็นอันเสร็จขั้นตอน

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment