การเปรียบเทียบไฟล์ Microsoft Word เพื่อหาจุดแตกต่าง

Last modified date

Comments: 0

หลายครั้ง เมื่อเราทำการแก้ไขเอกสารต่างๆในไฟล์ Word แล้วเราต้องการตรวจสอบว่าเราได้แก้ไขอะไรไปบ้าง เพื่อดูว่าในบางกรณีเราอาจต้องทำการแก้ไขเอกสารกลับไปเป็นแบบเดิม ก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการเปรียบเทียบไฟล์ทั้ง 2 ว่ามีข้อแตกต่างกันอะไรบ้าง ซึ่งในโปรแกรม Microsoft Word เองก็มีเครื่องมือนี้มาช่วยอยู่แล้ว

ขั้นตอนการเปรียบเทียบไฟล์ใน Word

เลือกไปที่เมนู Review -> Compare -> Compare

จากนั้นให้เลือกไฟล์ที่ต้องการทำการเปรียบเทียบกัน

เมื่อกดปุ่ม OK โปรแกรม Word ก็จะแสดงส่วนที่แตกต่างของไฟล์ทั้งสองให้เรา ตามรูปด้านล่างนี้

ปกติใน Word เองก็จะมีเมนู Track Change ให้เราเลือก เวลาที่ทำเอกสารร่วมกันหลายคน จะได้ดูได้ว่าใครมีการแก้ไขเอกสารส่วนไหนไปบ้าง แต่การใช้เมนู Compare นี้ จะเหมาะสำหรับการเปรียบเทียบเอกสาร 2 ฉบับที่มีแหล่งที่มาต่างกันและไม่ได้มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ด้วยฟีเจอร์ Track Change ของ Word นั่นเอง


Photo by João Silas on Unsplash

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment