การใช้ Markdown ในการบันทึกข้อความตัวอักษร

ปกติเราก็จะทราบกันอยู่แล้วว่า ภาษา HTML ที่ใช้ในการเขียนเว็บนั้นเป็นภาษาที่เรียกว่า Markup Language เพราะเป็นภาษาที่ใช้สำหรับการจัดรูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอ Web Browser โดยเฉพาะ

แล้ว Markdown ล่ะคืออะไร??

Markdown นี้เป็นภาษาที่เกิดขึ้นทีหลัง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  1. ใช้จัดรูปแบบการแสดงผลที่ใช้ง่ายกว่า HTML เช่น ไม่มีข้อกำหนดอะไรที่รัดกุมมากเกินไป หรือไม่ต้องมี tag เปิดปิด เป็นต้น
  2. เขียนง่าย และสามารถแปลงเป็น HTML ได้ง่าย
  3. ป้อนข้อมูลได้ง่ายแม้บนอุปกรณ์ที่แป้นพิมพ์มีข้อจำกัด เช่น แป้นพิมพ์บนโทรศัพท์มือถือบางรุ่น
  4. สำหรับคนที่ไม่ค่อยนิยมใช้เมาส์ในการเขียนเอกสารยาวๆ การเขียนด้วย Markdown เพื่อจัดรูปแบบตัวอักษรให้อ่านง่ายสวยงามจะทำได้เร็วกว่าการใช้เมาส์

คำสั่ง Markdown เมื่อเทียบกับ HTML

หัวเรื่อง

# H1
## H2
### H3
#### H4
##### H5
###### H6

ตัวหนา

*เน้นตัวหนา*

List แบบไม่มีลำดับ

* บรรทัดที่ 1
* บรรทัดที่ 2
* บรรทัดที่ 3

List แบบมีลำดับ

1. บรรทัดที่ 1
1. บรรทัดที่ 2
1. บรรทัดที่ 3

ตาราง

การสร้างตาราง เริ่มแรกอาจจะดูเหมือนยุ่งยาก แต่ถ้าจับหลักได้แล้วก็จะทำได้ง่ายมากครับ

หัวตาราง | หัวตาราง | หัวตาราง
--- | --- | ---
Cell1 | Cell 2 | Cell 3
Cell4 | Cell 5 | Cell 6
Cell7 | Cell 8 | Cell 9

หลักในการเขียนตาราง

  1. แต่ละช่องของตารางคั่นด้วย “|” โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายเปิดปิดแต่ละบรรทัดของตาราง
  2. หัวตาราง แยกจากตัวตารางด้วยขีด 3 ขีด  “—“
  3. แต่ละบรรทัดไม่จำเป็นต้องจัดเรียงให้สวยงาม

เห็นไหมครับ ไม่ยากเลย!

** คำสั่งของ Markdown ต้องมีเคาะวรรคอย่างน้อย 1 ครั้งนะครับ เพื่อแยกระหว่างคำสั่งกับเนื้อหา

ท่านสามารถดูรูปแบบคำสั่งเพิ่มเติมได้ ที่นี่

จากการใช้งานจะพบว่า Markdown จะมีประโยชน์ในบางกรณีที่เราต้องการจดบันทึกอะไรให้รวดเร็ว แต่ต้องการการจัดรูปแบบที่สวยงามในระดับหนึ่ง

ตัวอย่าง

Markdown

# เมนู
## มื้อเย็น
* หมูกระทะบุฟเฟ่ต์
* น้ำอัดลม
* ของหวานข้าวเหนียวทุเรียน

ผลพลอยได้
1. น้ำหนักขึ้น
1. เบาหวานถามหา
1. เปลือง

การแสดงผล

HTML

โบนัส

 

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *