ทำไม icon ในการบันทึกข้อมูล (Save) ยังใช้รูปแผ่นดิสก์กันอยู่



วันนี้นั่งคิดเรื่อง UX ของซอฟท์แวร์ แล้วก็มีคำถามแว๊บเข้ามาในหัวว่า ทำไมไอคอนบนหน้าจอซอฟท์แวร์ต่างๆในปัจจุบัน ยังใช้รูปแผ่น Floppy Disk แทนสัญลักษณ์การ Save ไฟล์กันอยู่ ทั้งๆที่ปัจจุบันแทบจะไม่มีการใช้งานแผ่น Floppy Disk เหมือนในอดีตกันต่อไปแล้ว

ตัวอย่างไอคอน Save ในโปรแกรม Microsoft Word for Mac (Office 365)

จากการสำรวจหาเหตุผลจากชาวเน็ตดู ส่วนใหญ่จะมีความเห็นเป็นไปในทางเดียวกันก็คือ สัญลักษณ์ Floppy Disk นี้ยังสื่อถึงการบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ โดยรูป Floppy Disk นี้ จะสื่อถึง “กระบวนการในการบันทึกข้อมูล” มากไปกว่า “สื่อในการบันทึกข้อมูล” นั่นเอง

จริงๆแล้วเราก็จะเห็นสัญลักษณ์อื่นๆที่ถูกใช้ในลักษณะเดียวกันนี้ เช่น ป้ายระวังทางรถไฟ บางประเทศก็ยังใช้รูปรถไฟโบราณอยู่ หรือแม้กระทั่งรูปปุ่มกด “Call” หรือ “โทร” ในโทรศัพท์มือถือก็ยังเป็นรูปมือจับของโทรศัพท์รุ่นโบราณ แต่ก็ไม่ค่อยมีใครถามนะครับว่าทำไมใช้รูปนี้ เพราะคนส่วนใหญ่ (ทั่วโลก) รับรู้ได้ว่า สัญลักษณ์แบบนี้คือสัญลักษณ์ของการ “โทรออก” นั่นเอง

ไอคอนต่างๆในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงถือได้ว่าเป็นร่องรอยของประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าไอทีมีวิวัฒนาการมาอย่างไรตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงอนาคตที่จะมาถึง

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *