ปกป้องความเป็นส่วนตัวในการป้อน Pin code ด้วยการใช้ “ภาพลวงตา”

Shoulder-surfing เป็นวิธีการแบบหนึ่งที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัสผ่าน หรือ Pin code ของคนอื่นโดย (แอบ) มองผ่าน “บ่า” ของคนๆนั้น ซึ่งถือเป็นการแฮกข้อมูลแบบง่ายๆที่มักจะใช้ได้ผลดี โดยเฉพาะในสถานที่เปิด หรือสถานที่แออัดเช่นบนรถไฟฟ้า เป็นต้น

นักวิจัยที่ Tandon School of Engineering มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ได้คิดค้นวิธีการที่เรียกว่า การใช้ “IllusionPIN” เพื่อสร้างแป้นพิมพ์ที่สามารถแสดงแผงตัวเลขสำหรับป้อน Pin code ที่แตกต่างกันถ้ามองด้วยระยะทางที่ต่างกัน

หลักการทำงานก็คือการใช้แป้นพิมพ์ที่มีการปรับแต่งค่าที่มี spatial frequency ที่ต่างกัน ทำให้มองเห็นตัวเลขบนแป้นพิมพ์แตกต่างกันเมื่อมองด้วยระยะทางที่ต่างกัน

Image: Futurity

สำหรับใครที่ยังนึกไม่ออกว่าเทคโนโลยีการแสดงผลแบบนี้เป็นอย่างไร ก็ขอให้นึกถึงภาพที่มีการแชร์อยู่ในอินเทอร์เน็ต ที่เป็นภาพของ ไอน์สไตน์ ที่เมื่อมองในระยะไกลแล้วก็จะปรากฏเป็นภาพของ มาริลิน มอนโร แทน ก็จะสามารถเข้าใจผลของการใช้เทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้น


เครดิต:

https://www.weforum.org/agenda/2017/08/this-app-keeps-shoulder-surfers-from-spying-your-password

http://www.123opticalillusions.com/pages/albert-einstein-marilyn-monroe.php

Photo by rawpixel.com on Unsplash

 

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *