ประชาสัมพันธ์หนังสือ “ระบบฐานข้อมูล Oracle Database 12c จากเริ่มต้นสู่มืออาชีพ”

Last modified date

Comments: 0

BACK_BOOKวันนี้ขอประชาสัมพันธ์หนังสือภาษาไทย ของระบบฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งระบบฐานข้อมูลลักษณะนี้มักจะหาหนังสืออ่านประกอบได้ยากกว่าระบบฐานข้อมูลอื่นๆเนื่องจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญฐานข้อมูลลักษณะนี้มักจะเป็นผู้ที่ทำงานในองค์กรใหญ่ๆเป็นหลัก โปรแกรมเมอร์ทั่วๆไปอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์มากพอที่จะเขียนหนังสือลักษณะนี้ได้

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือเล่มนี้ได้ จากลิงก์นี้ครับ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment