ปัญหา macOS Calendar ไม่ sync กับ Google Calendar

เป็นการแก้ปัญหาแบบ workaround ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาจริง ดำเนินการดังนี้

ที่ macOS Calendar

  1. ไปที่ เมนู Settings > Accounts
  2. เลือกบัญชีที่มีปัญหา
  3. เลือกแท็บ Delegation แล้ว ติ๊ก checkbox ที่มีทุกรายการ

อ้างอิง: https://piunikaweb.com/2021/03/26/google-calendar-users-reporting-intermittent-sync-issues-across-several-macos-versions/