ภาพประกอบง่ายและฟรีสำหรับการฝึกเขียนเว็บสำหรับคนที่หัดเขียนโปรแกรมบนเว็บ หรือคนที่ต้องทำ mockup สำหรับการออกแบบเว็บมักจะมีปัญหาเล็กๆอยู่เสมอในการที่จะต้องหาภาพประกอบมาใช้ในการทำเว็บ ซึ่งส่วนใหญ่เราก็มักจะค้น google แล้วเอาภาพมาใช้ ซึ่งหากภาพเหล่านั้นมีลิขสิทธิ์ก็อาจจะทำให้เราเกิดปัญหาในการนำมาใช้งานได้

เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงมีคนทำเว็บขึ้นมาให้หนึ่งเว็บ ชื่อว่า lorempixel.com ซึ่งวิธีการใช้งานเว็บนี้ก็ง่ายมาก คือเวลาเขียนเว็บ ก็ให้ระบุที่มา (source) ของภาพเป็นไปตาม format ที่กำหนดไว้ คุณก็จะได้ภาพแบบสุ่มออกมาใช้งานได้อย่างอัตโนมัติ เช่น

http://lorempixel.com/400/200/

<img src=”http://lorempixel.com/400/200” />

ก็จะได้ภาพแบบสุ่มขนาด 400×200 pixels มาใช้งาน หรือ

http://lorempixel.com/400/200/sports/

<img src=”http://lorempixel.com/400/200/sports” />

ก็จะได้ภาพแบบสุ่มขนาด 400×200 pixels ในหมวดกีฬามาใช้งาน เป็นต้น

รายละเอียดอื่นๆสามารถเข้าไปอ่านได้เพิ่มเติมที่เว็บเลยครับ

http://lorempixel.com/

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *