ยกเลิกการใช้ปุ่ม Alt ใน Firefox

Last modified date

Comments: 0

สำหรับคนที่ตั้งปุ่มการสลับภาษาด้วยปุ่ม Alt เช่น Alt+Shift แล้วเกิดปัญหาทำให้ไปเรียกเมนูของ Firefox ทุกครั้งที่ทำการสลับภาษา สามารถแก้ไขได้ดังนี้

  1. เข้าไปที่หน้า config ของ Firefox ด้วยการป้อน about:config ที่แถบ url
  2. ค้นหาค่า “ui.key.menuAccessKeyFocuses” แล้วตั้งให้เป็น “false

แค่นี้ ปัญหาก็จะหมดไปครับ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment