ลบไฟล์ใน folder ที่ต้องการ ตามระยะเวลาที่กำหนด ใน ubuntu

Last modified date

Comments: 0

ปัญหาที่่เกิดคือหลายๆอยา่งต้องดาวน์โหลดมาดูที่เครื่อง ไม่สามารถเปิดออนไลน์ได้ ทำให้มีขยะเยอะพอสมควร โดยเฉพาะ folder download ก็เลยลองค้นข้อมูลและได้ script บรรทัดเดียว เพื่อภาระกิจนี้

find $LOCATION -name $REQUIRED_FILES -type f -mmin +360 -delete

ผมเลยลองเอามาแปลงใช้กับตัวเอง โดยระบุไปเลย ว่าให้ลบไฟล์ทุกไฟล์ใน folder Downloads ที่มีอายุน้อยกว่า 3 วัน ก็ได้ตามนี้ครับ


#!/bin/bash
# Try delete files in downloads older than 3 days

find ~/Downloads -name "*" -type f -mmin +4320 -delete

สบายใจไปครับ ไม่ต้องกังวลกับพวกไฟล์ขยะอีกต่อไป

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment