วิธีตรวจสอบชื่อ Username ที่เราสร้างไว้ login Gmail

เขียนไว้คร่าวๆสำหรับการเช็คว่าเราเคยมี login Google ด้วยชื่อ user อะไรบ้าง