วิธีปรับขนาดฟอนต์ของ bbPress

Last modified date

Comments: 0

เมื่อติดตั้ง bbPress ใน WordPress แล้ว ปรากฏว่าฟอนต์ของ bbPress ในส่วนแสดงผลต่างๆค่อนข้างเล็ก จึงต้องลองหาวิธีปรับขนาดตัวอักษรโดยไม่ต้องไปแก้ที่ code css ของ bbPress โดยตรง ดังนี้

  1. ติดตั้ง Plugins ที่ชื่อ Simple CSS
  2. ไปที่เมนู Appearance > Simple CSS แล้วใส่ code นี้เข้าไป (ปรับแต่ง font-size ตามต้องการ)

#bbpress-forums div,
#bbpress-forums ul,
.bbp-topic-content p,
.bbp-reply-content p {
font-size: 1.1rem;
}

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment