วิธีสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนา python ด้วย virtualenv

เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนเพื่อให้ python สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรามีการใช้ python หลายๆเวอร์ชั่น หรือต้องมีการลง module หรือ library อะไรสำหรับบาง project โดยเฉพาะ

virtualenv -p /usr/bin/python3 py3env
source py3env/bin/activate

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *