วิธีแสดงสัปดาห์ที่ xx ใน Google Calendar

หลายๆครั้งเราจะเป็นต้องมีการระบุตัวเลขแสดงสัปดาห์ที่ xx (Week Number) ในรายงานต่างๆที่ใช้ในการทำงาน ซึ่งค่า Week Number นี้จะนับเรียงจากสัปดาห์แรกของปี เป็นสัปดาห์ที่ 1 ไปสิ้นสุดที่ 52 ของแต่ละปี

สำหรับใน Google Calendar ไม่ได้แสดงค่านี้เป็น default เราต้องไปทำการเปิดค่านี้ให้แสดงผลเอง โดยไปตามเมนูดังนี้

  1. ไปที่ Google Calendar  เลือก Other calendars > Browse Interesting Calendars
  2. ไปที่ More
  3. เลือก Subscribe ที่หัวข้อ Week Numbers

แค่นี้ คุณก็จะได้ค่า Week Number แสดงใน Google Calendar ทันที

ก่อน Subscribe Week Number

หลัง Subscribe Week Number

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *