วิธีแสดงสัปดาห์ที่ xx ใน Google Calendar

Last modified date

Comments: 0

หลายๆครั้งเราจะเป็นต้องมีการระบุตัวเลขแสดงสัปดาห์ที่ xx (Week Number) ในรายงานต่างๆที่ใช้ในการทำงาน ซึ่งค่า Week Number นี้จะนับเรียงจากสัปดาห์แรกของปี เป็นสัปดาห์ที่ 1 ไปสิ้นสุดที่ 52 ของแต่ละปี

สำหรับใน Google Calendar ไม่ได้แสดงค่านี้เป็น default เราต้องไปทำการเปิดค่านี้ให้แสดงผลเอง โดยไปตามเมนูดังนี้

  1. ไปที่ Google Calendar  เลือก Other calendars > Browse Interesting Calendars
  2. ไปที่ More
  3. เลือก Subscribe ที่หัวข้อ Week Numbers

แค่นี้ คุณก็จะได้ค่า Week Number แสดงใน Google Calendar ทันที

ก่อน Subscribe Week Number

หลัง Subscribe Week Number

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment