วิธีใช้ Jupyter notebook ใน Virtual Environment

เริ่มด้วยการสร้าง virtual environment ของ python ขึ้นมาก่อน
จากนั้นให้ใช้คำสั่ง

pip install ipykernel

แล้วตามด้วย

python -m ipykernel install --user --name=my-virtualenv-name

#อย่าลืมเปลี่ยนค่า my-virtualenv-name เป็นชื่อ virtual environment ของคุณเอง

หลังจากนั้น ก็จะปรากฏเมนูใน Jupyter ให้คุณเลือกใช้งาน Virtual Environment ของคุณได้

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *