วิธีให้ fediverse ค้นหาเราได้จากอีเมลส่วนตัว

ปกติ Instance ต่างๆใน fediverse จะสามารถค้นหาข้อมูลเรา เพื่อจะ follow เราได้ แต่ต้องค้นผ่านชื่อ user ใน Instance นั้นเท่านั้น เช่น ถ้าค้น [email protected] ก็จะพบ user ของผมใน mastodon และสามารถกดติดตามได้ แต่โพสต์นี้จะแนะวิธีง่ายๆในการทำให้ Instance ต่างๆค้นหาเราได้จากอีเมลของเราเอง

ข้อจำกัด

วิธีที่จะพูดถึงนี้มีข้อจำกัด 2 ข้อคือ

 1. server ของ domain เราจะต้องรองรับให้เราสามารถแก้ไขไฟล์ในโฟวเดอร์ .well-known ได้ (share hosting บางที่ไม่รองรับ)
 2. ชื่ออีเมลที่ใช้นี้จะส่งคืนค่าเดียวให้กับ Instance ใน fediverse (คล้ายๆ catch-all ในอีเมล) หากต้องการให้คืนค่าแบบแยก user ด้วยต้องเขียนเป็น script เพิ่ม

วิธีทำ

 1. สร้างไฟล์ที่ชื่อ webfinger ในโฟวเดอร์ .well-known บน root ของ server ของเรา
 2. ใส่ข้อมูลตามตัวอย่างนี้ แต่ให้เปลี่ยนข้อมูลต่างๆให้เป็นของคุณเอง
{
 "subject": "acct:[email protected]",
 "aliases": [
  "https://mstdn.fediverse.asia/@boon",
  "https://mstdn.fediverse.asia/users/boon"
 ],
 "links": [
  {
   "rel": "http://webfinger.net/rel/profile-page",
   "type": "text/html",
   "href": "https://mstdn.fediverse.asia/@boon"
  },
  {
   "rel": "self",
   "type": "application/activity+json",
   "href": "https://mstdn.fediverse.asia/users/boon"
  },
  {
   "rel": "http://ostatus.org/schema/1.0/subscribe",
   "template": "https://mstdn.fediverse.asia/authorize_interaction?uri={uri}"
  }
 ]
}

เพียงเท่านี้ คุณก็จะสามารถใช้อีเมลของคุณ เช่น [email protected] ในการให้คนอื่นใน fediverse ค้นหาเราได้แล้ว โดยสิ่งที่เขาจะเจอ (ตามตัวอย่าง) ก็คือ user ของคุณใน mastodon นั่นเอง