เขียนบทความหรือ blog อย่างไรให้เข้าถึงคนอ่านได้จริง?

Last modified date

Comments: 0

Content หรือเนื้อหาในบทความหรือ blog เป็นมากกว่าการนำตัวอักษรมาวางบนหน้ากระดาษหรือหน้าจอเพื่อให้คนอ่าน มันเป็นศิลปะของการสื่อสารประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการออกแบบ, จัดวาง โดยคำนึงถึงผู้อ่านเป็นสำคัญ

จากผลการสำรวจของ  Nielsen Norman Group พบว่ารูปแบบการอ่านบนอินเทอร์เน็ตของคนทั่วไปจะอ่านในรูปแบบตัว F (F-Pattern) คือจะอ่านข้อความในย่อหน้าต้นๆก่อน แล้วจะไล่อ่านเฉพาะจุดที่สำคัญลงมาเรื่อยๆในหน้านั้นโดยไม่ได้อ่านอย่างละเอียดทุกบรรทัด

ดังนั้น การออกแบบรูปแบบการจัดวางเนื้อหาที่ดี ก็จะส่งผลให้เกิด engagement ระหว่างเนื้อหาของเราและผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

การจัดวางเนื้อหาที่ดีต้องทำอย่างไรบ้าง??

Layout ต้องอ่านง่ายสบายตา

การจัดวางรูปแบบ หรือ Layout ของเนื้อหาต้องวางแล้วอ่านง่าย รูปแบบตัวอักษร การเว้นวรรค การเว้นช่องว่างระหว่างบรรทัดต้องเหมาะสมสบายตา

ต้องจัดวางรูปแบบเนื้อหาให้ง่ายต่อการกวาดสายตา

การเลือกขนาดของตัวอักษร และความกว้างของคอลัมน์ในบทความมีผลต่อการกวาดสายตาในการอ่าน เช่น หากคุณใช้ฟอนต์เล็ก ก็ควรจะบีบคอลัมน์ของบทความให้แคบลงเพื่อเป็นการตีกรอบสายตาของผู้อ่านให้ไม่ต้องกวาดสายตามากเกินความพอดี

การใช้หัวข้อย่อยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ

การใช้หัวข้อย่อย จะสามารถแบ่งเนื้อหาของเราออกเป็นส่วนๆเพื่อให้ผู้อ่านง่ายต่อการจับประเด็น

ใช้ภาพประกอบร่วมกับตัวอักษรอย่างเหมาะสม

จากการศึกษาของเว็บ Buzzsumo พบว่า บทความที่ใช้ภาพประกอบ 1 ภาพต่อตัวอักษร 75 ถึง 100 ตัวอักษรจะถูกแชร์มากที่สุด

สำหรับท่านที่สนใจอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านต้นฉบับของบทความเรื่องนี้ได้ที่ https://www.invisionapp.com/blog/how-to-write-engaging-content


Photo by Prasanna Kumar on Unsplash

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment