แก้ปัญหาลง Teamviewer บน Ubuntu แล้วใช้ไม่ได้

Last modified date

Comments: 0

ผมพบปัญหาลง Teamviewer ใน Ubuntu 17.04 แล้วฟ้องแปลกๆ เลยเดาว่ามันคงขาด component บางตัว แล้วก็เป็นจริง ถ้าใครเจอปัญหาเปิดโปรแกรมไม่ได้ลองใช้คำสั่งนี้ติดตั้ง component ที่จำเป็นสำหรับการลง Teamviewer บน Ubuntu ดูนะครับ

sudo apt-get install libjpeg62:i386 libxinerama1:i386 libxrandr2:i386 libxtst6:i386 ca-certificates

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment