แก้ปัญหา เปลี่ยนภาษาใน address bar แล้วมันมักจะ select all text – Palemoon

Last modified date

Comments: 0

ใน Palemoon web browser เวลาจะค้น search engine ผ่าน address bar ถ้าต้องสลับภาษามันมักจะ select all text ทำให้เราเผลอพิมพ์ทับตัวอักษรที่ป้อนไปบ่อยๆ วิธีแก้คือให้ไปที่ about:config แล้วแก้ค่า browser.urlbar.clickSelectsAll ให้เป็น false ครับ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment