แนวคิด Less Is More – ทำน้อยแต่ได้มาก

Last modified date

Comments: 0

เรื่องบางเรื่องเราก็ทำให้มันซับซ้อนเกินความจำเป็น ด้วยสาเหตุมากมายหลายอย่าง จึงทำให้เกิดแนวคิดของการ “ทำน้อยแต่ได้มาก” ขึ้นมา ซึ่งแนวคิดนี้ก็จะคล้ายๆกับแนวคิดอื่นที่ส่งผลใกล้เคียงกัน เช่น “Simply the best”, “Work smart, not hard” หรือแนวทางการ Lean หรือทำให้เรียบง่ายขึ้นที่มักใช้ในวงการอุตสาหกรรม

ทบทวน ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น ออกแบบการทำงานใหม่ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนจะทำให้คุณทำงานหรือดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขขึ้น

ทำน้อยไม่จำเป็นต้องได้น้อยเสมอไป สิ่งเล็กๆอาจส่งผลที่ยิ่งใหญ่ ถ้าสามารถทำได้ถูกที่,ถูกเวลา และถูกวิธี

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment