แปลง pdf ไฟล์บนมือถือให้เป็นไฟล์รูปภาพได้อย่างไร?

บางครั้งเราได้รับข้อมูลมาเป็น pdf ไฟล์ ซึ่งจะไม่สะดวกเวลาเราต้องการส่งต่อหรือ post ไปตาม Social Network ต่างๆ ซึ่งเราสามารถแปลง pdf ไฟล์นั้นๆให้เป็นภาพนามสกุล jpg หรือ png ได้ไม่ยาก

สำหรับสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ คุณสามารถโหลดโปรแกรมที่ชื่อ X2IMG มาใช้ได้

x2img

เมื่อโหลดโปรแกรมจาก Play Store มาเรียบร้อยแล้ว  การใช้งานสามารถทำได้โดยเปิดโปรแกรม X2IMG แล้วก็ทำการเปิด pdf ไฟล์ที่ต้องการ เมื่อโปรแกรมถูกเปิดแล้วมันก็จะถูกแปลงเป็นไฟล์รูปภาพให้โดยอัตโนมัติ โดยไฟล์รูปภาพที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ที่  Internal Storage >> /X2IMG/

x2img-main

โปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์นะครับ แต่มีเวอร์ชั่น Pro ซึ่งจะมีคุณสมบัติเสริมเพิ่มเติมมาให้ใช้งาน เช่น ตัดโฆษณา หรือสามารถเลือกหน้าของ pdf ไฟล์ที่ต้องการแปลงเป็นรูปภาพได้ เป็นต้น

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *