ใครมี wordpress blog ของตัวเองก็สามารถเชื่อมเข้ากับ fediverse ได้ไม่ยาก อาศัยเพียง plugin ไม่กี่ตัว