Add EXIF data to scanned film photos

รูปจากกล้องฟิล์มเป็นภาพอะนาล็อก เวลาถ่ายจะไม่มีข้อมูล เช่น ยี่ห้อกล้อง, ค่ารู้รับแสง, Speed Shutter หรือค่าอื่นๆบันทึกไว้ในภาพ วันนี้เราจะมาดูวิธีเพิ่มข้อมูล EXIF ให้กับไฟล์ที่สแกนมาจากฟิล์มกันนะครับ

ปกติภาพที่ได้จากกล้องฟิล์มเป็นภาพอะนาล็อก ซึ่งจะไม่มี EXIF บันทึกไว้แต่อย่างใด (เพราะมันคือฟิล์มและอัดภาพลงบนกระดาษ) แต่ถ้ามีการสแกนไฟล์เราก็จะมีข้อมูลบางส่วนที่ถูกสร้างจากเครื่องสแกนฟิลฺ์ม แต่ก็ไม่ได้สื่ออะไรมากเท่าไหร่เกี่ยวกับรูปที่เราถ่ายไว้

การเพิ่มค่าต่างๆเข้าไปในไฟล์ภาพที่ได้จากกล้องฟิล์มทำได้หลายวิธี (หลายโปรแกรม) วันนี้ผมจะแนะนำวิธีการแบบที่ผมถนัด คือใช้คำสั่งแบบ Command Line ส่วนบางคนที่ถนัดใช้โปรแกรมแบบ GUI ที่มีเมนูให้ใช้เมาส์คลิกได้ก็ลองประยุกต์ไอเดียไปใช้ดูนะครับ

ดาวน์โหลดโปรแกรม

โปรแกรมที่ผมเลือกใช้ ชื่อ ExifTool สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ https://exiftool.org เนื่องจากผมใช้เครื่อง Mac ก็เลยเลือกติดตั้งด้วยการใช้ Brew นะครับ ตามนี้

brew install exiftool

แสดงข้อมูล EXIF ของไฟล์

เป็นการดูข้อมูลที่ฝังในส่วน EXIF ในไฟล์ที่เราจะดำเนินการกับมัน ใช้ตรวจสอบได้ทับไฟล์ภาพทุกประเภท

ในบทความนี้ ตรงที่ระบุว่า YOUR_FILE_NAME.EXT ให้แทนที่ด้วยชื่อไฟล์ภาพที่คุณต้องการดำเนินการนะครับ

exiftool YOUR_FILE_NAME.EXT

ล้างข้อมูล EXIF ที่ติดมาจากร้านสแกน

ภาพที่ล้างออกมาจากร้านที่ถูกแสกนมาก็จะมี EXIF ฝังมาด้วย แต่ผมเองจะลบค่าพวกนี้ออกให้หมดก่อน เพื่อที่จะได้ใส่ค่า EXIF ที่เราต้องการเข้าไปเอง

เคลียร์ค่า EXIF ทั้งหมดด้วยคำสั่งดังนี้

exiftool -all= -overwrite_original "YOUR_FILE_NAME.EXT"

หลังจากเคลียร์ค่า EXIF ทั้งหมดแล้ว จะเหลือเพียง tag อื่นๆที่ไม่ใช่มาตรฐานของ EXIF

เพิ่มข้อมูลกล้องที่ใช้ถ่าย

เราสามารถเพิ่มข้อมูลกล้องที่ใช้ถ่ายเข้าไปที่ tag Model ได้ เช่น เพิ่มข้อมูลกล้อง Yashica Electro 35 GX

exiftool -Model='Yashica Electro 35 GX' YOUR_FILE_NAME.EXT

เมื่อคุณมีการ update ค่า EXIF แล้ว โปรแกรม exiftool จะสร้างสำเนาไฟล์ต้นฉบับเดิมไว้ให้ด้วย โดยต่อท้ายชื่อด้วย _original

เพิ่มข้อมูล ISO ของฟิล์ม

เราสามารถเพิ่มข้อมูล ISO ไว้ที่ tag ISO ได้

exiftool -ISO='400' YOUR_FILE_NAME.EXT

Advance Edit EXIF

กรณีที่เราต้องการเพิ่ม tag ใหม่เข้าไปเอง เช่น เพิ่มชนิดของ Film สามารถทำได้โดยการสร้างไฟล์ config ของ exiftool ไว้ที่ ~/.ExifTool_config ตัวอย่างเช่น

%Image::ExifTool::UserDefined = (
   'Image::ExifTool::Exif::Main' => {
    0xd000 => {
      Name => 'Film',
      Writable => 'string',
      # WriteGroup => 'IFD0',
    },
    # add more user-defined EXIF tags here...
  },
);

จากนั้นเราก็จะสามารถใช้ tag ที่เราสร้างขึ้นมาเองได้

exiftool -Film='SHANGHAI LIGHT' YOUR_FILE_NAME.EXT

ส่งท้าย

โพสต์นี้ไม่ได้ให้ข้อมูลเฉพาะเจาะลึกเท่าไรนักนะครับ เช่น EXIF คืออะไร? command line มีคำสั่งอะไรบ้าง? หรือ GUI ที่สามารถทำงานได้คล้ายๆกันมีโปรแกรมอะไรบ้าง? แต่คิดว่าคุณคงสามารถ googled เองได้ไม่ยากครับ