แก้ปัญหา Adobe Photoshop ขึ้น Error ว่าหน่วยความจำไม่พอ

บางคนพบปัญหาหลังจากที่มีการทำ Windows Update ไปแล้ว ไม่สามารถ Save งานบน Adobe Photoshop ได้ โดยจะขึ้น Error ว่า Could not complete the Save As command because there is not enough memory (RAM) หรือขึ้น Error คล้ายๆกันเมื่อเวลาทำงานอย่างอื่นบน Photoshop มาลองดูวิธีแก้ต่อไปนี้ครับ เผื่อว่าจะช่วยเหลือได้

วิธีนี้ต้องมีการแก้ไข Registry ของ Windows 10 นะครับ ควรทำด้วยความระมัดระวัง

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. เปิดโปรแกรม regedit
  2. ค้นหาคีย์ที่ชื่อว่า HKEY_CURRENT_USER > Software > Adobe > Photoshop
  3. ถ้าใต้ Key Photoshop มี Key เป็นตัวเลขหลายอัน ให้หาอันที่เป็นของ Photoshop ที่เราใช้งานอยู่ โดยไปดูที่ Key ย่อย SettingsFilePath แล้วดูว่าค่าตรงกับโปรแกรม Photoshop ที่เราติดตั้งหรือไม่ ถ้าตรงก็แสดงว่า Key ตัวเลขนั้นเป็นคีย์ที่เราต้องดำเนินการต่อ เช่น สมมุติว่าใต้คีย์ Photoshop เราตรวจสอบแล้วพบว่าคีย์ที่เราใช้งานคือ 120.0 (เป็นค่าสมมุติ)
  4. คลิกขวาที่คีย์ 120.0 (ค่าสมมุติ) แล้วเลือก New > DWORD (32 bit) Value
  5. ตั้งชื่อคีย์ใหม่นี้ว่า OverridePhysicalMemoryMB แล้วกด Enter
  6. คลิกขวาที่คีย์ OverridePhysicalMemoryMB อีกครั้ง แล้วเลือก Modify
  7. กำหนดค่าให้ Base เป็น Hexadecimal แล้วใส่ Value data ให้เป็น 24000
  8. กด OK แล้วปิดโปรแกรม Regedit
  9. ปิดโปรแกรม Photoshop แล้วเปิดใหม่
  10. จบขั้นตอน

 

 

 

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *