การใช้ apt-get เพื่อจำลองการติดตั้ง package ก่อนทำการติดตั้งจริง

เราสามารถทำการจำลองการติดตั้ง package ใน ubuntu ได้โดยไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมจริงๆ ด้วยคำสั่ง ดังนี้

$sudo apt-get -s install PACKAGE_NAME

-s จะเป็นการทำ simulation เพื่อดูว่า หากเราทำการติดตั้ง package ต่างๆจริงด้วยคำสั่ง apt-get install แล้วจะมีการติดตั้งโปรแกรมและ module ต่างๆที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง

ประโยชน์

  1. ทราบเวอร์ชั่นของ package ที่จะติดตั้งก่อนที่จะติดตั้งจริง
  2. ทราบ dependency ต่างๆของ package ที่จะถูกทำการติดตั้ง

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *