AutoHotkey – Windows

การทำงานกับแป้นพิมพ์หรือเมาส์บางครั้งก็ไม่ได้ดังที่ใจเราต้องการเสมอไป ดังนั้น โพสต์นี้จะเสนอตัวอย่างการปรับการทำงานของคีย์บอร์ดและเมาส์ให้เป็นไปตามที่เราต้องการด้วยการใช้โปรแกรม AutoHotkey

AutoHotkey คืออะไร?

AutoHotkey เป็นโปรปแกรมฟรีสำหรับใช้กับ Windows ที่ช่วยให้เราสามารถกำหนดผลของการกดปุ่มต่างๆบนคีย์บอร์ดว่าต้องการให้แสดงผลลัพธ์หรือค่าออกมาอย่างไร (บางคนก็๋จะเรียกโปรแกรมแบบนี้ว่า Keyboard Macro) สำหรับโจทย์ตัวอย่างของผมวันนี้ คือต้องการว่า หากเราทำการกดปุ่ม Control + Click ซ้าย แล้วให้มีค่าเท่ากับการกดปุ่ม Click ขวา เรามาดูกันว่าทำอย่างไร

วืธีใช้งาน AutoHotkey

  1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก https://www.autohotkey.com/ แล้วติดตั้งในเครื่องของเรา
  2. คลิกขวาที่ Desktop แล้วคลิกที่ New > Autohotkey Script ตั้งชื่อให้เหมาะสม
  3. คลิกขวาที่ไฟล์ที่สร้างขึ้น แล้วเลือก Edit Script
  4. เพิ่มคำสั่งนี้เข้าไปที่ท้ายไฟล์
^LButton::RButton
  1. บันทึกไฟล์
  2. Double Click ที่ไฟล์นี้เพื่อให้ทำงาน

เท่านี้ ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม Control แล้วคลิกซ้าย ก็จะเทียบเท่ากับการคลิกขวาด้วย Mouse