Productivity / Tools & Utilities · พฤษภาคม 2, 2021

Bash Shell

Bash Shell เป็น Linux shell ยอดนิยมที่ติดมากับ Ubuntu Server โดยเราต้องทำงานผ่าน bash ในการสั่งงาน ubuntu server เพราะมันไม่มี GUI ให้ใช้นั่นเอง

การปรับแต่ง Bash Shell

เราสามารถปรับแต่ bash ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยผมจะรวบรวมใส่ไว้ในโพสต์นี้ หากมีอะไรน่าสนใจก็จะ update ไว้ที่นี่เรื่อยๆครับ

  1. การใช้งาน z script ใน bash เพื่อให้เราสามารถกระโดดไปมาระหว่าง directory ได้อย่างรวดเร็ว
  2. การใช้งาน hstr ในการพิมพ์คำสั่งเก่าๆที่เคยพิมพ์ไปแล้วใน bash