Bash Shell

Bash Shell เป็น Linux shell ยอดนิยมที่ติดมากับ Ubuntu Server โดยเราต้องทำงานผ่าน bash ในการสั่งงาน ubuntu server เพราะมันไม่มี GUI ให้ใช้นั่นเอง

การปรับแต่ง Bash Shell

เราสามารถปรับแต่ bash ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยผมจะรวบรวมใส่ไว้ในโพสต์นี้ หากมีอะไรน่าสนใจก็จะ update ไว้ที่นี่เรื่อยๆครับ

  1. การใช้งาน z script ใน bash เพื่อให้เราสามารถกระโดดไปมาระหว่าง directory ได้อย่างรวดเร็ว
  2. การใช้งาน hstr ในการพิมพ์คำสั่งเก่าๆที่เคยพิมพ์ไปแล้วใน bash