Bitcoin คืออะไร?

Last modified date

Comments: 0

Bitcoin คือสกุลเงินดิจิตอลประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้างและถูกบริหารจัดการในเชิงอิเล็คทรอนิกส์ทั้งหมด ไม่ถูกควบคุมโดยใครคนใดคนหนึ่งหรือสถาบันการเงินใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถพิมพ์ออกมาเป็นธนบัตรได้

ลักษณะสำคัญของ Bitcoin

 1. มันเป็นระบบ decentralized ที่กระจายการควบคุมไปยังคอมพิวเตอร์ต่างๆทั่วโลก
 2. ง่ายต่อการสร้างบัญชี Bitcoin เพราะไม่ต้องยุ่งยากเรื่องเอกสารต่างๆ ทำได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
 3. มันไม่มีการระบุตัวตน ดังนั้น คุณสามารถมีเลขที่บัญชี (Bitcoin Address) ได้หลายอันที่ผูกมาที่คุณได้
 4. โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะทุกธุรกรรมจะถูกบันทึกในระบบขนาดใหญ่ที่เรียนกว่า blockchain
 5. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างกันถูกมาก
 6. การโอนเงินสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
 7. เมื่อเงินถูกส่งไปแล้ว จะไม่สามารถเรียกคืนได้ (ไม่เหมือนการตัดบัตรเครดิตที่สามารถปฏิเสธการจ่ายเงินได้)

กระเป๋าเงินสำหรับใช้ Bitcoin

คุณสามารถมีเลขที่บัญชี Bitcoin ได้ง่ายๆ เพียงแต่คุณสมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือลงโปรแกรมประเภท Bitcoin Wallet คุณก็จะได้เลขที่บัญชี Bitcoin มาสำหรับให้คนโอนเงินให้ได้แล้ว

Screenshot_2016-06-15-06-56-03

ข้อสังเกตุสำหรับมือใหม่

 1. เราสามารถมีหลายกระเป๋าได้ (Bitcoin Wallet) แต่การโอนเงินกันในแต่ละครั้งจะถูกหักค่าธรรมเนียมอัตโนมัติทุกครั้ง (แต่จำนวนที่ถูกหักจะน้อยมาก)
 2. ผู้ให้บริการบางรายจะยังไม่รองรับการฝากและถอนเงินเป็นค่าเงินบาทจาก Bitcoin Wallet ของคุณ
 3. ขั้นตอนการเติมเงิน หรือการแปลงเงินบาทไปเป็น Bitcoin สำหรับไทยยังค่อนข้างยุ่งยาก และเสียค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงในบางวิธี
 4. การรับชำระสินค้าหรือบริการด้วย Bitcoin ยังไม่ค่อยแพร่หลาย

วิธีการเติมเงิน หรือแปลงเงินบาทไปเป็น Bitcoin ของผม

 1. เติมเงินใส่ TrueMoney Wallet (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
 2. โอนเงินจาก TrueMoney ไปยัง coins.co.th (เสียค่าธรรมเนียม)
 3. เก็บ Bitcoin ไว้ที่ coins.co.th เพื่อใช้งาน หรือโอนให้คนอื่น หรือโอนเข้า Wallet ของเราเองที่บัญชีอื่น (เสียค่าธรรมเนียม)

ลิงก์ที่น่าสนใจ

https://coins.co.th

http://www.coindesk.com

https://www.coinbase.com

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment