สรุปคำสั่งสำหรับการ Upgrade โปรแกรมใน macOS ด้วย Brew

สำหรับคนที่ใช้ Brew เป็น Package Manager ในการบริหารจัดการโปรแกรมในเครื่อง สามารถใช้คำสั่งง่ายๆในการ Upgrade โปรแกรมต่างๆในเครื่องของเรา ดังนี้

Update โปรแกรมประเภท Command Line

# update ตัวโปรแกรม Brew เองกับฐานข้อมูลเวอร์ชั่นของโปรแกรมอื่นๆ
$ brew update
# แสดงโปรแกรมที่ล้าสมัย
$ brew outdated
# update โปรแกรมที่ล้าสมัยให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
$ brew upgrade

Update โปรแกรมประเภท GUI

# update ตัวโปรแกรม Brew เองกับฐานข้อมูลเวอร์ชั่นของโปรแกรมอื่นๆ
$ brew update
# แสดงโปรแกรมที่ล้าสมัย (optional)
$ brew cask outdated
# update โปรแกรมที่ล้าสมัยให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
$ brew cask upgrade

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *