เพิ่มประสิทธิผล · ธันวาคม 10, 2019

Building a Second Brain (ตอนที่ 1)

จะดีกว่าไม๊ถ้ามีสมองที่ 2 มาช่วยจำสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายในชีวิตประจำวันของเรา สมองที่สองในรูปแบบดิจิตอลที่ไม่มีวันลืม

เราทุกคนคงเคยที่จะพยายามจดจำ หรือบันทึกสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราในช่วงเวลาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเรียน ช่วงทำงาน หรือการจดบันทึกไดอารี่ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน แน่นอนว่าเราก็คงใช้การบันทึกในรูปแบบดิจิตัลมากกว่าการเขียนในสมุดเหมือนสมัยก่อน แต่หลายๆครั้งที่สิ่งที่เราบันทึกก็สูญหายไปกับคลังข้อมูลของเรา เทียบได้กับการ “ลืม” ที่เราพยายามบันทึกทุกสิ่งอย่างไว้ในสมองน้อยๆของเรานั่นเอง จึงเป็นที่มาของการพยายามที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดในการจดบันทึกต่างๆเพื่อรักษาความทรงจำที่มีให้สามารถเรียกคืนกลับมาได้นานที่สุด

รูปแบบของการจดบันทึก

ส่วนใหญ่เราจะมีการจดบันทึกอยู่หลายแบบ ซึ่งผมพอจะสรุปได้ ดังนี้

  1. บันทึกชั่วคราว เช่น จดอีเมลชั่วคราวก่อนไปส่งเมลในแอพ , จดตัวเลขแสดงราคาของสินค้า หรืออื่นๆ ลักษณะนี้เรามักใช้โปรแกรมง่ายๆในการจด เช่น Notepad, TextEdit ในการจด แล้วไม่ Save ลงเครื่อง (มือถือ, ไอแพด หรือ คอมพิวเตอร์)
  2. บันทึกระยะกลาง เช่น การ flag หรือ starred เมลใน GMail เพื่อจะได้ย้อนกลับมาอ่านภายหลัง หรือการ save link ใน Facebook เพื่อจะได้มาอ่านโพสต์นั้นภายหลังได้สะดวก เป็นต้น
  3. บันทึกระยะยาว เช่น การจดบันทึกขั้นตอนการงานต่างๆไว้เรียกใช้เมื่อต้องการ หรือจดข้อมูลสูตรอาหาร หรือ เลขที่บัญชีธนาคาร บางครั้งก็เป็นการจัดเก็บในลักษณะของรูปภาพ ซึ่งการบันทึกในลักษณะนี้ มักจะต้องใช้โปรแกรมที่สามารถเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบ ทั้งข้อความ และรูปภาพ หรือเสียง โปรแกรมเหล่านี้ที่รู้จักกันดี เช่น EverNoteOneNoteNotion เป็นต้น หรือบางคนก็อาจเขียนเป็น Blog ไม่ว่าจะเป็นแบบ Public หรือ Private ก็ถือเป็นบันทึกระยะยาวรูปแบบหนึ่ง

ปัญหาที่เกิด

แม้เราจะมีโปรแกรมช่วยในการบันทึกข้อมูล แต่หลายครั้งเองเราก็ไม่ได้บริหารจัดการการใช้โปรแกรมเหล่านั้นให้ดี ทำให้หลายๆครั้งเราก็ไม่สามารถหาข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายนักเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการ “ลืม” ในการจดจำสิ่งเหล่านั้นในสมองนั่นเอง

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

วิธีการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการจดบันทึกต่างๆให้ค้นหาง่ายนั้นก็ไม่ใข่ว่าจะเป็นเรื่องที่สุดวิสัยในการทำ โดยแนวคิดนั้นจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรมาก แต่มีคนๆหนึ่งใช้คำที่เหมาะและทำให้เราสามารถประยุกต์การจัดเก็บบันทึกดิจิตอลได้เป็นธรรมชาติที่สุด คือคำว่า Second Brain หรือ สมองที่ 2 นั่นเอง หลักการคือทำอย่างไรถึงจะถ่ายทอดขั้นตอนการจดจำและนำมาใช้งานของสมองของเรา ให้สามารถทำได้ในรูปแบบของดิจิตอล ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บ เรียบเรียง และนำข้อมูลออกมาใช้งานทำได้คล้ายกับสิ่งที่สมองของเราทำนั่นเอง เพียงแต่ว่าสมองที่สอง หรือ Sencond Brain ของเราจะ “ไม่มีวันลืม” ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากใช่ไหมครับ

Building a Second Brain (ตอนที่ 2)

อ้างอิง: https://www.buildingasecondbrain.com