การจัดหมวดหมู่ในการเก็บข้อมูล

ปีนี้ผมลองเอาข้อมูลการทำงานในช่วงเวลาปี 2565 ทั้งปีมาลองวิเคราะห์ดู ปรากฏว่าการจัดหมวดหมู่งานกลับมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูล

การจัดหมวดหมู่

จากรูป จะเห็นได้ว่า การจัดหมวดหมู่เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์ภายหลังเหมือนจะมีปัญหา

หมวดหมู่ของงานที่บันทึกไว้ช่วงทำ pomodoro

เห็นชัดว่ากรณีนี้ เราจะวิเคราะห์ผลจากข้อมูลนี้ต่อไปได้ไม่มาก เพราะหมวดหมู่ถูกแบ่งย่อยจนเกินไป ทำให้ไม่สามารถสรุปได้ว่า ในปีที่ผ่านมาเราแบ่งเวลาการทำงานให้กับโปรเจ็คต่างๆดีมากน้อยขนาดไหน

จากกราฟนี้ ผมจะสรุปได้ 2 ทาง คือ

  1. ผมอาจจะแบ่งหมวดหมู่ย่อยเกินไป จนไม่สามารถสรุปผลออกมาในลักษณะของภาพรวมได้ หรือ
  2. การแบ่งหมวดหมู่ผมอาจจะดีอยู่แล้ว แต่ผมอาจจะไม่ Focus ในการทำงานเท่าที่ควร จึงทำให้มีการทำงานที่กระจัดกระจายในเรื่องต่างๆมากเกินไป

การปรับปรุง

ปีนี้คิดว่าจะลองจัดหมวดหมู่ใหม่ โดยจัดกลุ่มเรื่องที่เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องไม่ใหญ่มามาเป็นกลุ่มเดียวกัน ลองเก็บข้อมูลอีกสักปี แล้วค่อยมาดูอีกทีว่าได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร

สำหรับคนที่สนใจเรื่องการใช้เทคนิค pomodoro มาช่วยจัดการกับการทำงาน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://askboon.com/pomodoro-technique/