Category: Android

เรื่องยุ่งๆเกี่ยวกับระบบเสียงบน Android

เคยเป็น observer ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง หลังจากเปิดโทรศัพท์เป็นโหมดสั่นแล้วเผลอไปแตะโดนโปรแกรม Adware ตัวนึงเข้า ได้เรื่องครับ เสียงดังออกจากโทรศัพท์ผมแบบดังลั่นห้องประชุม แทบจะฮาราคีรีตัวเอง ณ. เวลานั้นเลย เรื่องของเรื่องคือสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์จะแยกระบบเสียงกันเป็นกลุ่มๆ ตามรูป ดังนั้น การเปิดโหมดสั่นนั้น ไม่จำเป็นที่เสียงของพวกเพลงหรือเกมส์หรืออื่นๆจะปิดไปด้วย ต้องระวังมากๆโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าประชุมกับผู้บริหารหรือลูกค้า แต่เรื่องนี้ก็แก้ไขได้ ด้วยการลงแอพที่ชื่อ Media Mute ซึ่งมันจะไปปิดเสียงในส่วนของ Media ทุกครั้งที่เราปรับเป็นโหมดสั่นครับ … จัดไป

Parallel Space สำหรับลงโปรแกรมที่ต้องการ Login หลาย Account

Parallel Space เปรียบเสมือนพื้นที่คู่ขนานในโทรศัพท์ของเรา เพื่อเราสามารถลงโปรแกรมต่างๆคู่ขนานไปกับโปรแกรมในโทรศัพท์ของเราได้ ซึ่งปกติมักจะใช้งานกับโปรแกรมประเภทที่ต้องมีการ Login ก่อนใช้งานแต่ไม่รองรับการ Login หลาย user โปรแกรมนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เมื่อติดตั้งโปรแกรมนี้แล้ว มันจะสร้างพื้นที่ต่างหากในตัวโทรศัพท์ของเรา (Android) เพื่อให้สามารถสำเนา app ที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรามาอีก 1 สำเนาได้

แปลง pdf ไฟล์บนมือถือให้เป็นไฟล์รูปภาพได้อย่างไร?

บางครั้งเราได้รับข้อมูลมาเป็น pdf ไฟล์ ซึ่งจะไม่สะดวกเวลาเราต้องการส่งต่อหรือ post ไปตาม Social Network ต่างๆ ซึ่งเราสามารถแปลง pdf ไฟล์นั้นๆให้เป็นภาพนามสกุล jpg หรือ png ได้ไม่ยาก สำหรับสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ คุณสามารถโหลดโปรแกรมที่ชื่อ X2IMG มาใช้ได้ เมื่อโหลดโปรแกรมจาก Play Store มาเรียบร้อยแล้ว  การใช้งานสามารถทำได้โดยเปิดโปรแกรม X2IMG แล้วก็ทำการเปิด pdf ไฟล์ที่ต้องการ เมื่อโปรแกรมถูกเปิดแล้วมันก็จะถูกแปลงเป็นไฟล์รูปภาพให้โดยอัตโนมัติ โดยไฟล์รูปภาพที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ที่  Internal Storage >> /X2IMG/ โปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์นะครับ แต่มีเวอร์ชั่น Pro ซึ่งจะมีคุณสมบัติเสริมเพิ่มเติมมาให้ใช้งาน เช่น ตัดโฆษณา หรือสามารถเลือกหน้าของ pdf ไฟล์ที่ต้องการแปลงเป็นรูปภาพได้ เป็นต้น