Posted in Enterprise Security

สงครามไซเบอร์มีจริงหรือเปล่า?

คงต้องบอกว่าจริง เพราะปัจจุบันมีทั้งหลักฐานความเสียหายต่างๆเผยแพร่ออกมาเป็นจำนวนมาก โดยที่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีใครเป็นฝ่ายยอมรับว่าตัวเองเป็นคนทำ การโจมตีทาง Cyber ก็มีมากมายหลายวิธี แต่ละวิธีก็มีความรุนแรงแตกต่างกันไป ในอินเทอร์เน็ตจะมีคนที่ทำแผนที่การโจมตีให้เห็นแบบ Real-time ซึ่งเห็นเลยว่าใครโจมตีไปที่ใคร ด้วย ip อะไร และเป็นการโจมตีประเภทไหน ลองเข้าไปแวะเยี่ยมชมกันได้ครับ ผมยกมาให้ดู 3 เว็บครับ

Continue Reading...
Posted in Enterprise Windows

Software ที่ใช้บน Windows ไม่รองรับการทำงานผ่าน Proxy ของบริษัท แก้ได้อย่างไร ?

ตัวอย่างโปรแกรมประเภทนี้ ก็ได้แก่ Line โปรแกรมแชทยอดฮิตนั่นเอง ซึ่งจะสังเกตุได้ว่าเวลาใช้งานจะไม่แสดงผลสติ๊กเกอร์อย่างถูกต้อง ทำให้ขัดใจอยู่พอสมควร วิธีแก้ ผมใช้โปรแกรม Proxifier ช่วย ราคาประมาณ $40 ครับ สำหรับผมถือว่าคุ้ม ไม่เสียดายเงินครับ เพราะเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้งานทุกวัน ทั้งเรื่องงานและครอบครัวครับ ตัวอย่างการตั้งค่าให้โปรแกรม Line ตั้งค่า Proxy Server ตั้งค่า Proxifier Rules…

Continue Reading...
Posted in Enterprise News

รายงานผลสำรวจความเสี่ยงภัยไซเบอร์ ไทยมีความเสี่ยงสูงสุดในภูมิภาค

FireEye รายงานถึงการสำรวจความเสี่ยงการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (รายงานใช้คำว่า exposed) โดยสำรวจจากลูกค้าของบริษัทเอง พบว่าลูกค้าในไทยมีความเสี่ยงสูงถึง 43% สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เฉลี่ยเพียง 27% เท่าๆ กับเอเชียแปซิฟิค อ่านต่อที่ Blognone

Continue Reading...
Posted in Enterprise News

ฟรี สัมมนา เรื่อง Enterprise Architecture

คุยกันเรื่อง Enterprise Architecture ครับ คำเตือน: ใครคาดหวังว่าเป็นเรื่องเทคโนโลยีอาจเสียใจได้ เพราะมันคือ practice ในการจัดโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเป้าหมายธุรกิจ ดังนั้น output ที่ได้จะเป็นเช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 พค. 2559 นี้ เวลา 10 am – 6 pm ห้อง…

Continue Reading...
Posted in Enterprise News

Oracle Engineered System User Group with Intel

Agenda Highlights: This first gathering will focus on Exadata, a pre-optimised, pre-configured hardware and software solution that is massively scalable, secure, fully redundant and offers…

Continue Reading...
Posted in Enterprise

ร่างมาตรฐาน ดาตาเซนเตอร์ สำหรับประเทศไทย

ห้องดาตาเซนเตอร์ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบสารสนเทศในองค์กร เนื่องจากจะต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับอุปกรณ์ส่วนกลางที่จำเป็นทั้งหมดในการให้บริการงานสารสนเทศ เช่น เครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์ Core Switch รวมถึง Storage ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลขององค์กร

Continue Reading...