Category: Food & Health

อาหารการกิน (Food & Health)

ในที่สุด ก็ได้เวลาเปิดหมวดใหม่ของบล็อกส่วนตัวอีกหนึ่งรายการ ซึงก็คือเรื่องอาหารการกินนั้นเอง อาจจะสืบเนื่องจากอายุอานาม หรือสภาพร่างการที่พุงเริ่มนำ(มานานแล้ว) ก็ตาม

(more…)