Category: Management

Digital Transformation

เมื่อวานนั่งเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมงาน ก็ได้มีโอกาสหาคำจำกัดความของคำว่า Digital Trtansformation ซึ่งผมพบว่ามันมีมากมายไปหมด แล้วแต่ว่าใครจะเป็นคนให้คำจำกัดความ แต่ผมมาสะดุดตรงคำจำกัดความอันหนึ่งที่คิดว่าตรงใจตัวเองมากที่สุด และน่าจะยึดเป็นหลักในการพัฒนาระบบของตัวเองได้

(more…)

ทำงานให้น้อยลงด้วยการ Optimize, Automate และ Outsource

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการทำอย่างไรถึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข มีเวลาเหลือเติมเต็มสิ่งอื่นๆได้ในชีวิต ด้วยการ #optimize, #automate, #outsource (more…)

เร็ว, ดี, ถูก เลือกได้แค่ 2 ใน 3 เท่านั้น

เรื่องจริงอย่างหนึ่งในงานที่เป็นลักษณะโครงการ ก็คือ Fast,Good,Cheap ลูกค้าจะสามารถเลือกได้แค่ 2 ใน 3 เท่านั้น เพราะจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถเลือกให้ครบได้ทั้ง 3 อย่างในเวลาเดียวกัน มันคือความเป็นจริงที่มักจะไม่ค่อยยอมรับกันสักเท่าไหร่นัก โดยเฉพาะฝั่งลูกค้าที่มีแนวความคิดที่ว่า หากเสียเงินแล้วต้องได้ครบหมดทุกอย่าง อยากได้ของเร็วและดี ->…

Type of Manager

ผมเคยอ่านเจอมาในอินเทอร์เน็ต แต่จำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นคนแรกที่เขียนไว้ หากใครทราบรบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ จะได้ใส่เครดิตไว้ให้

จริงๆมีหลายๆทฤษฎีหรือบทความที่มีการจัดแบ่งหัวหน้า หรือผู้บริหารออกเป็นประเภทต่างๆ ซึ่งก็หลากหลายกันไป ทั้งแบ่งจริงจังบ้าง หรือแบ่งแบบประชดประชันบ้าง แต่มีอันหนึ่งที่ผมอ่านเจอแล้วค่อนข้างน่าสนใจ (more…)