ประชาสัมพันธ์หนังสือ “ระบบฐานข้อมูล Oracle Database 12c จากเริ่มต้นสู่มืออาชีพ”

วันนี้ขอประชาสัมพันธ์หนังสือภาษาไทย ของระบบฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งระบบฐานข้อมูลลักษณะนี้มักจะหาหนังสืออ่านประกอบได้ยากกว่าระบบฐานข้อมูลอื่นๆเนื่องจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญฐานข้อมูลลักษณะนี้มักจะเป็นผู้ที่ทำงานในองค์กรใหญ่ๆเป็นหลัก โปรแกรมเมอร์ทั่วๆไปอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์มากพอที่จะเขียนหนังสือลักษณะนี้ได้

รายงานผลสำรวจความเสี่ยงภัยไซเบอร์ ไทยมีความเสี่ยงสูงสุดในภูมิภาค

FireEye รายงานถึงการสำรวจความเสี่ยงการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (รายงานใช้คำว่า exposed) โดยสำรวจจากลูกค้าของบริษัทเอง พบว่าลูกค้าในไทยมีความเสี่ยงสูงถึง 43% สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เฉลี่ยเพียง 27% เท่าๆ กับเอเชียแปซิฟิค อ่านต่อที่ Blognone

ฟรี สัมมนา เรื่อง Enterprise Architecture

คุยกันเรื่อง Enterprise Architecture ครับ คำเตือน: ใครคาดหวังว่าเป็นเรื่องเทคโนโลยีอาจเสียใจได้ เพราะมันคือ practice ในการจัดโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเป้าหมายธุรกิจ ดังนั้น output ที่ได้จะเป็นเช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 พค. 2559 นี้ เวลา 10 am – 6 pm ห้อง…