ประชาสัมพันธ์หนังสือ “ระบบฐานข้อมูล Oracle Database 12c จากเริ่มต้นสู่มืออาชีพ”

วันนี้ขอประชาสัมพันธ์หนังสือภาษาไทย ของระบบฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งระบบฐานข้อมูลลักษณะนี้มักจะหาหนังสืออ่านประกอบได้ยากกว่าระบบฐานข้อมูลอื่นๆเนื่องจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญฐานข้อมูลลักษณะนี้มักจะเป็นผู้ที่ทำงานในองค์กรใหญ่ๆเป็นหลัก โปรแกรมเมอร์ทั่วๆไปอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์มากพอที่จะเขียนหนังสือลักษณะนี้ได้

รายงานผลสำรวจความเสี่ยงภัยไซเบอร์ ไทยมีความเสี่ยงสูงสุดในภูมิภาค

FireEye รายงานถึงการสำรวจความเสี่ยงการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (รายงานใช้คำว่า exposed) โดยสำรวจจากลูกค้าของบริษัทเอง พบว่าลูกค้าในไทยมีความเสี่ยงสูงถึง 43% สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เฉลี่ยเพียง 27% เท่าๆ กับเอเชียแปซิฟิค อ่านต่อที่ Blognone

ฟรี สัมมนา เรื่อง Enterprise Architecture

คุยกันเรื่อง Enterprise Architecture ครับ คำเตือน: ใครคาดหวังว่าเป็นเรื่องเทคโนโลยีอาจเสียใจได้ เพราะมันคือ practice ในการจัดโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเป้าหมายธุรกิจ ดังนั้น output ที่ได้จะเป็นเช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 พค. 2559 นี้ เวลา 10 am – 6 pm ห้อง R-114 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาเขตศาลายา. https://www.facebook.com/events/1692806524292694/

Oracle Engineered System User Group with Intel

Agenda Highlights: This first gathering will focus on Exadata, a pre-optimised, pre-configured hardware and software solution that is massively scalable, secure, fully redundant and offers extreme performance for all your data warehousing, online transaction processing (OLTP) and mixed workloads. The agenda will feature: Oracle Engineered Systems overview, strategy and update on latest innovations Ways to

Read More