Mechanical Keyboard – ของมันต้องมี

วันนี้เพิ่งได้ Keyboard ใหม่มา จำได้ว่าสัมผัสแป้นพิมพ์แบบนี้ครั้งสุดท้ายน่าจะ 30 ปีก่อน ที่ซื้อมาเป็นยี่ห้อ Keychron K2 V2 (Blue Switch) เลยอยาก blog เก็บไว้หน่อยว่าแกะกล่องใช้งานแล้วเจอปัญหาอะไรบ้าง เผื่อคนอื่นอ่านจะได้มีประโยชน์

ทำงานที่ไม่ถนัดอย่างไรให้สำเร็จ

การทำงานที่ไม่ถนัดนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเหนื่อยและกินพลังกายพลังใจมาก วันนี้เลยอยากรวบรวมข้อแนะนำจากประสบการณ์ตัวเอง สรุปเป็นแนวทางว่าเราจะผ่านพ้นมันได้อย่างไร เผื่อจะมีคนกำลังตกในสภาวะเดียวกันอยู่นะครับ

การแก้ปัญหา PowerPoint บันทึก Font ที่มากับไฟล์ไม่ได้

บางครั้งเรารับไฟล์จากคนอื่นมาทำการแก้ไขใน PowerPoint แต่ปรากฏว่าขณะจะบันทีกกลับไม่สามารถทำได้ และจะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนให้น่ารำคาญ วันนี้มาดูวิธีแก้ไขกัน

K.I.S.S. (Keep It Simple, Stupid)

KISS เป็นหลักการอย่างหนึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาระบบที่แพร่หลายมากในอดีต ซึ่งปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นหลักการที่น่าสนใจในการนำไปใช้ในการออกแบบระบบต่างๆ โดยมีแนวคิดที่ว่า ระบบที่ทำงานได้ดีที่สุดควรจะเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน และมีความเรียบง่ายทั้งในการออกแบบและการดำเนินการ

Pomodoro Technique

Pomodoro เป็นเทคนิคการบริหารเวลาแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถมีสมาธิ (Focus) กับงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลกับหลายๆคน (รวมถึงตัวผมเอง)