การต่อยอดการใช้งานโปรแกรมเก่าๆในองค์กร

“โปรแกรมเก่าแล้ว แก้ไขไม่ได้ ไม่มี Source code..” สิ่งที่คุ้นเคยกันในองค์กรใหญ่ๆ ในองค์กรต่างๆโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ มักจะมีโปรแกรมเก่าๆที่พัฒนาขึ้นมาเอง แล้วไม่สามารถนำมาต่อยอดใช้ประโยชน์กับ Business Process ใหม่ๆได้ เพราะ Programmer คนเดิมที่เขียนโปรแกรมไว้ไม่อยู่แล้ว และหา Source Code เพื่อมาแก้ไขไม่ได้ หรือแม้กระทั่งการเขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาใหม่ก็อาจจะไม่คุ้ม ทำให้หลายๆองค์กรยังต้องคงการทำงานด้วย Business Process เก่าๆไว้ด้วยเหตุผลข้างต้น แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้ไขอะไรได้เลยเสียทีเดียว

การติดตั้ง textract สำหรับ Python

textract เป็น python package ที่ใช้สำหรับการทำ OCR หรือการดึง text ออกจากเอกสารประเภทต่างๆ เช่น ไฟล์ pdf ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการดึง text ออกจากไฟล์ต่างๆเป็นอย่างมาก แต่การติดตั้ง textract นี้ก็มีปัญหาพอสมควร ผมเลยเขียนโพสต์แนะนำวิธีการแก้ปัญหาบางส่วนไว้ให้ครับ 

การใช้งาน git กับ Microsoft OneDrive

เราสามารถใช้ OneDrive ในการทำเป็น master repository ของ git แทนการใช้ github หรือ gitlab ได้ ซึ่งการใช้งานในลักษณะนี้เหมาะกับนักพัฒนาที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการพัฒนามากกว่า 1 เครื่องและต้องการเก็บ source code ของเราแบบ private

การ Plot กราฟแบบ xkcd

การแสดงข้อมูลออกมาเป็นกราฟที่ดูเรียบร้อยสวยงาม ส่วนใหญ่จะทำให้รายงานของเราดูดีมีราคา แต่ในบางครั้งหากข้อมูลที่เรานำเสนอเป็นเพียงข้อมูลสมมุติ หรือตัวอย่างของข้อมูล ก็อาจทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจผิดและคิดว่าข้อมูลที่ถูกนำมาแสดงผลเป็นกราฟเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำก็เป็นไปได้ จึงทำให้เกิดการแสดงผลแบบหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านกราฟตีความได้ว่าข้อมูลที่แสดงนั้นเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่าง หรือข้อมูลสมมุติ การแสดงผลแบบนี้เรียกว่า การแสดงผลในรูปแบบ xkcd

เมื่อผมเริ่มนอกใจ SQL

บางคนเห็นหัวข้อแล้วอาจจะคิดว่าผมจะพูดถึง NoSQL แต่ขอบอกเลยว่าไม่ใช่ครับ เพราะยังไงก็ตาม งานหลายๆอย่างก็ยังเหมาะกับการทำงานกับข้อมูลที่มีโครงสร้างแน่นอน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้การควบคุมข้อมูลทำได้ง่ายแล้ว ก็ยังทำให้การพัฒนาโปรแกรมต่างๆลดความซับซ้อนไปได้มาก

สคริปต์สำหรับอ่านค่า EXIF Tag จากรูปภาพ

ปกติโปรแกรมดูภาพต่างๆมักจะมีเมนูให้เลือกแสดงค่า EXIF Tag ให้อยู่แล้ว แต่กรณีที่เราต้องการค่าเหล่านั้นมาใช้งาน ก็จะต้องอาศัยสคริปต์เขียนโปรแกรมดึงค่าจากรูปภาพมาใช้งาน ตามตัวอย่างด้านล่างนี้