การปรับแต่งหน้าตา VSCode ให้ใช้ง่ายขึ้น

หากคุณต้องใช้งานโปรแกรม VSCode ตลอดเวลา การปรับแต่งหน้าตา หรือสีสันของ VSCode ให้เหมาะสมก็จะช่วยให้คุณทำงานเขียนโปรแกรมได้ดีขึ้น

สิ่งที่ต้องทำหลัง Upgrade macOS Big Sur

วันนี้ upgrade macOS มาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ก็มีอุปสรรคกันบ้างเป็นเรื่องปกติ ในส่วนของผมเอง ได้รวบรวมปัญหาและวิธีแก้ไขไว้ ดังนี้ครับ เผื่อจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆด้วย (ขอเน้นว่าหากคุณไม่เจอปัญหาอะไรก็ไม่ต้องแก้ไขตามผมก็ได้นะครับ)

K.I.S.S. (Keep It Simple, Stupid)

KISS เป็นหลักการอย่างหนึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาระบบที่แพร่หลายมากในอดีต ซึ่งปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นหลักการที่น่าสนใจในการนำไปใช้ในการออกแบบระบบต่างๆ โดยมีแนวคิดที่ว่า ระบบที่ทำงานได้ดีที่สุดควรจะเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน และมีความเรียบง่ายทั้งในการออกแบบและการดำเนินการ