K.I.S.S. (Keep It Simple, Stupid)

KISS เป็นหลักการอย่างหนึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาระบบที่แพร่หลายมากในอดีต ซึ่งปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นหลักการที่น่าสนใจในการนำไปใช้ในการออกแบบระบบต่างๆ โดยมีแนวคิดที่ว่า ระบบที่ทำงานได้ดีที่สุดควรจะเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน และมีความเรียบง่ายทั้งในการออกแบบและการดำเนินการ

แหล่งดาวน์โหลดภาพ/กราฟฟิกฟรี

หลายๆเว็บจากประชาสัมพันธ์ว่าให้ดาวน์โหลดภาพต่างๆได้ฟรี แต่พอเข้าไปดูมักจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดงานที่ผสมกันระหว่างฟรีกับไม่ฟรี ต้องอ่านไลเซ่นส์ให้ดีก่อนการดาวน์โหลด

นิสัยของนักพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ดี

การเป็นนักพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ดี เราต้องมีการปรับปรุงนิสัย หรือทรรศนคติบางอย่างในการเขียนโค้ด ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

DRY & WET กับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรม มีแนวคิด 2 อย่างที่ถูกนำมาใช้เรื่อยๆเพื่อปรับปรุงการพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิผลมากขึ้น คือเรื่องของ DRY กับ WET ซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่ามันมาประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆได้ ลองมาทำความรู้จักเรื่อง DRY กับ WET กันดูครับ 😄