หมวดหมู่: ไม่ระบุหมวด

เรื่องของคน Gen-X

อดีต.. แต่ก่อน อินเทอร์เน็ตยังไม่เก่ง ความรู้ต่างๆส่วนใ […]...

My Python coding pitfall

ที่ผ่านมาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ถือเป็นการเขียน […]...