เรื่องของคน Gen-X

อดีต.. แต่ก่อน อินเทอร์เน็ตยังไม่เก่ง ความรู้ต่างๆส่วนใหญ่จะฝังอยู่ในสมองของคนทำงาน ยิ่งอายุมาก ทำงานหลายปี ความรู้ยิ่งสั่งสมไว้เยอะ เด็กๆทำงานไม่เป็นก็ต้องคอยเรียนรู้จากหัวหน้า เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ คนที่ทำงานมานานๆ (ผู้อาวุโส) จึงเป็นที่เคารพนับถือของคนรุ่นใหม่เพราะถือว่าเป็นคนมีประสบการณ์มากกว่า มีความรู้มากกว่า โดยเฉพาะการทำงานในองค์กร คนที่อยู่ในองค์กรมานานกว่าถึงได้รับการยกย่องเชิดชูจากบริษัทมากกว่าเด็กใหม่ๆ

My Python coding pitfall

ที่ผ่านมาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ถือเป็นการเขียนโปรแกรมที่ง่าย และมีข้อจำกัดน้อย แต่ก็ทำให้บางครั้งก็เป็นการสร้าง bug ให้กับตัวเองเหมือนกัน โพสต์นี้เลยอยากจะสรุปปัญหาที่เจอบ่อยๆในการเขียนโปรแกรมด้วย Python ของผมเอง เผื่อจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยครับ