My Python coding pitfall

ที่ผ่านมาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ถือเป็นการเขียนโปรแกรมที่ง่าย และมีข้อจำกัดน้อย แต่ก็ทำให้บางครั้งก็เป็นการสร้าง bug ให้กับตัวเองเหมือนกัน โพสต์นี้เลยอยากจะสรุปปัญหาที่เจอบ่อยๆในการเขียนโปรแกรมด้วย Python ของผมเอง เผื่อจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยครับ