ถ่ายรูปถนนเจริญกรุง

วันนี้ไปเดินถนนเจริญกรุงเพื่อถ่ายรูป ไปได้ไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งของที่มีรีวิวในอินเทอร์เน็ต ต้องมีครั้งหน้าแน่นอน

กล้อง

Yashica Electro 35 GX

ฟิล์ม

Film Never Die – Kiro 400

ภาพ

ล้าง/สแกน

Film Station Lab ราชพฤกษ์