วิธีตรวจสอบชื่อ Username ที่เราสร้างไว้ login Gmail

เนื่องจาก Google จะทยอยลบ Gmail ที่ไม่มีการ login เกิน 2 ปี ภายในปี 2566 นี้ เลยต้องมาไล่เช็คกันดูว่าเราเคยสร้าง Gmail ชื่ออะไรไว้บ้าง ผมสรุปวิธีไล่ตรวจสอบไว้ตามด้านล่างนี้ เผื่อใครจะสนใจนำไปใช้งานครับ

วิธีในการค้นหา Username ที่เราใช้ login Gmail

  1. เช็คจาก devices ต่างๆที่เราใช้เป็นประจำ เช่น smartphone, tablet หรือคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงาน เพื่อดูว่าเราเคยใช้ username อะไรในการ login บ้าง
  2. ค้นหาจากข้อมูลที่ browser จำไว้ตอน login เข้า Gmail โดยใน settings ของ browser แต่ละค่ายก็มักจะมีเมนูในส่วนของ password ที่ตัว browser ใช้จำค่า username/password ในการ login เว็บต่างๆอยู่ เช่น ใน Google Chrome ก็ดูได้จาก Settings ตามรูป โดยค้น username ที่ save ไว้ที่ url accounts.google.com
  3. ค้นจาก password manager ที่เราใช้ เช่น Keepass หรือ Bitwarden เป็นต้น
  4. ไปที่ Gmail หลักของเรา, เข้าเมนู Settings > Send mail as: เพื่อดูว่าเราอาจจะเคยตั้งค่าให้ Gmail หลักของเราส่งเมลในนาม Gmail ชื่ออื่นของเราหรือไม่

เอาไว้ถ้ามีแนวทางการเช็คเพิ่มเติมอื่นๆจะมา update ไว้ในโพสต์นี้ครับ


image credited: unsplash