จำนวนผู้ใช้งาน Windows ยังนำระบบอื่นอย่างไม่เห็นฝุ่น (2018)

จากข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี ตามรูปยังเห็นว่า ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการบนเครื่อง Desktop ส่วนใหญ่ยังใช้ระบบบปฏิบัติการ Windows อยู่มากกว่า 80% ซึ่งตรงนี้เอง ก็จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับคนที่ต้องทำธุรกิจที่อิงกับ OS เช่น โปรแกรมเมอร์, ผู้ผลิต Hardware ต่างๆ

ถึงแม้ตอนนี้เองระบบงานหลายๆอย่างก็ถูกย้ายขึ้นไปทำงานบนอินเทอร์เน็ต โดยทำงานผ่าน Web Browser เป็นส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังมีผู้ใช้อีกจำนวนมากยังทำงาน Off-line อยู่ และยังต้องมีการจัดการกับไฟล์ต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอยู่ ดังนั้น ระบบปฏิบัติการ หรือ OS ของเครื่องก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจอยู่พอสมควร

ในมุมของนักพัฒนาโปรแกรม เรื่องของ OS ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะมันส่งผลถึงเครื่องมือเครื่องใช้ และสภาพแวดล้อมต่างๆในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งที่ผ่านมาก การพัฒนาโปรแกรมแต่ละอย่างก็จะมีความสะดวกแตกต่างกันไปเมื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *