นิสัยของนักพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ดี

การเป็นนักพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ดี เราต้องมีการปรับปรุงนิสัย หรือทรรศนคติบางอย่างในการเขียนโค้ด ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นิสัยที่ดีในการเขียนโค้ด

  1. DRY (Don’t Repeat Yourself)
  2. KISS (Keep It Simple, Stupid )
  3. YAGNI (You Aren’t Gonna Need It)
  4. SOLID
  5. More Comment
  6. More Refactor
  7. Small Commit
  8. Keep Code Consistent
  9. TDD (Test Driven Development)
  10. SOC (Separation of Concerns)

เยอะเหมือนกัน เอาไว้จะทะยอยเขียนแต่ละเรื่องแล้วผูกลิงก์ไว้ในแต่ละหัวข้อให้อีกทีนะครับ