บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆเขาทำลายมาตรฐานกลางกันยังไง

มีศัพท์ที่ใช้เรียกกลยุทธ์ในการแทรกซึมและครอบงำมาตรฐานกลาง เพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์ต่อบริษัทของตัวเอง คำนั้นมีชื่อเรียกว่า EEE

EEE (“embrace, extend, extinguish”)

กลยุทธ์ “embrace, extend, extinguish” เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทเทคโนโลยีที่มีอิทธิพล (Big Tech) ใช้เพื่อสร้างมาตรฐานและควบคุมตลาดของตนเอง โดยการลอกเลียนแบบและทำให้มาตรฐานหรือแพลตฟอร์มที่มีอยู่เสื่อมถอยหรือสูญหายไป กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่แตกต่างกันคือ “แนะนำสู่การใช้ (embrace)” “ขยายตัว (extend)” และ “ทำให้หายไป (extinguish)”.

ขั้นตอนแรกของกลยุทธ์คือ “แนะนำสู่การใช้ (embrace)” บริษัทจะรับรู้และรับเอาหรือรับรู้แนวคิดหรือมาตรฐานที่มีอยู่แล้ว อาจเป็นแพลตฟอร์มหรือมาตรฐานที่มีผู้ใช้หรือลูกค้าที่มากอยู่แล้ว บริษัทจะหาวิธีที่จะผนึกผสมหรือรับรู้เสนอความน่าสนใจเพื่อให้ผู้ใช้จับต้องและยอมรับสินค้าหรือบริการของตนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานประจำวันของผู้ใช้ บริษัทอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่นการพัฒนาความสามารถใหม่ในสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หรือการสร้างความสามารถที่มากขึ้นในส่วนที่มีความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์หรือบริการ.

ขั้นตอนถัดไปคือ “ขยายตัว (extend)” ในขั้นตอนนี้ บริษัทจะพยายามเพิ่มเติมความสามารถหรือส่วนขยายของมาตรฐานของตน โดยการพัฒนาฟีเจอร์หรือเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้พบความสามารถใหม่ที่มีเปรียบเสมือนของสินค้าหรือบริการตัวเองและมีความทันสมัยกว่ามาตรฐานหรือแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว การขยายตัวนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทเป็นเลือกที่ดีกว่าและมีความสามารถที่แตกต่างจากมาตรฐานที่มีอยู่.

ขั้นตอนสุดท้ายของกลยุทธ์คือ “ทำให้หายไป (extinguish)” ในขั้นตอนนี้ บริษัทจะพยายามทำให้มาตรฐานหรือแพลตฟอร์มอื่นที่มีอยู่เสื่อมถอยหรือสูญหายไป บริษัทอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่นการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของมาตรฐานอื่น การพัฒนาความสามารถเพิ่มเติมในมาตรฐานของตนเองที่ทำให้มาตรฐานอื่นไม่จำเป็นและลดความสามารถของมาตรฐานอื่นที่มีอยู่.

เป้าหมายของกลยุทธ์นี้คือเพื่อดึงผู้ใช้จากแพลตฟอร์มหรือมาตรฐานที่เป็นอิสระไปสู่การใช้งานแพลตฟอร์มหรือมาตรฐานของบริษัทเทคโนโลยีที่มีอิทธิพล โดยการทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าสินค้าหรือบริการของบริษัทเป็นเลือกที่ดีกว่าและมีความสามารถที่แตกต่างจากมาตรฐานที่มีอยู่ การสร้างมาตรฐานและการควบคุมตลาดในทางนี้ทำให้บริษัทสามารถกำหนดกฎเกณฑ์และมีอิทธิพลที่มากกว่าในตลาด ทำให้บริษัทสามารถควบคุมและกำหนดเส้นทางของอุตสาหกรรมตามที่ตนเองต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงเวลาที่ fediverse เริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น เราก็น่าจะได้เห็นความพยายามที่จะใช้กลยุทธ์นี้จาก Big Tech ในการเข้าครอบงำมาตรฐาน protocol กลางอย่าง ActivityPub กัน คงต้องมาช่วยกันเฝ้าติดตามดูว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่


Image Credit: unsplash